• Levering in 2-3 werkdagen

 • Gratis verzending vanaf 50€

 • 100 dagen retourneren

15% ON US!

Use the code:

JUNE15

Cashpoints

Cashpoints is het bonuspunten systeem van Titus.

Cashpoints worden bijgeschreven op uw klantenaccount bij elke bestelling die u plaatst. Het aantal Cashpoints dat u ontvangt bij uw bestelling staat vermeld op de pagina van elk gekocht artikel. U kunt ook Cashpoints verdienen door ons te volgen op sociale media, reviews te schrijven, u in te schrijven voor de nieuwsbrief, enz. Per maand kunt u op deze manier maximaal 150 Cashpoints verzamelen.
Zodra u genoeg Cashpoints hebt verzameld, kunt u ze online inwisselen als tegoedbonnen voor uw volgende bestelling.
Gewoon gemakkelijk geld sparen.

Bonusartikelen*:

 • 250 Cashpoints: Coupon € 10,00
 • 500 Cashpoints: Coupon € 25,00
 • 750 Cashpoints: Coupon € 50,00
 • 1000 Cashpoints: Coupon € 75,00

* 01/2019

Alle vouchers die in vreemde valuta zijn gekocht, worden dienovereenkomstig omgerekend!

VEEL PLEZIER !

 

titus GmbH
Scheibenstr. 121
48153 Münster
HRB 4949
Amtsgericht Münster

Bedrijfsleiding: Julius Dittmann, Carsten Schwering

Het Cashpoint-ProgrammaOns Cashopoint-Programma beloont u voor uw loyaliteit als klant.


Exploitant van het Cashpoint-Progrmma is Titus GmBH


Voor het algemeen gebruik en het aflopen van het Cashpoint-programma, evenals voor het verzamelen en inwisselen van Cashpoints, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.


 1. Voorwaarden en condities voor deelname:

1.1 Algemeen

Door zich te registreren of te registreren voor het Cashpoint-programma, verklaart de klant volledig akkoord te gaan met de voorwaarden voor deelname en voorwaarden van het Cashpoint-programma.

1.2 Deelname

Deelname aan het Cashpoint-programma is gratis. Er is geen wettelijk recht op deelname. De Titus GmbH kan op elk moment elke klant de deelname aan het Cashpoint-programma ontzeggen, zonder opgave van redenen.

1.3 In aanmerking komende personen

Elk natuurlijk persoon komt in aanmerking om deel te nemen aan het Cashpoint-programma.

1.4 Begin deelname

Deelname begint met de registratie of registratie bij het Cashpoint-programma . 1. Cashpoints


2.1 Algemeen

Cashpoints kunnen alleen worden gebruikt voor de doeleinden die worden vermeld in de algemene voorwaarden, evenals in andere klantinformatie.

2.2 Verzamelen van Cashpoints

Cashpoints kunnen direct na het inloggen of het registreren voor het Cashpoint-programma worden verzameld. Bij het bestellen als gast is het verzamelen van geldpunten niet mogelijk.

De klant ontvangt Cashpoints voor elke bestelling bij Titus GmbH (zowel online als via de telefoon) en voor elke aankoop in een fysieke Titus Shop (eigen Titus-winkels en -winkels van onze franchisepartners), wanneer de klant een mobiele telefoon gebruikt of een ander apparaat met draagbaar internet kann hij of zij de punten toewijzen aan zijn of haar profiel. Elk product - met uitzondering van cadeaubonnen - dat wordt aangeboden in onze webshop en de fysieke Titus-winkels, krijgt een bepaald aantal cashpoints toegewezen. Het aantal cashpoints wordt direct in onze webshop onder de productnaam op de productpagina getoond. In onze fysieke Titus-winkels kunnen we op dit moment niet garanderen dat elk item ook de geldwaarde krijgt. Daarom kan bij het winkelen in een fysieke Titus-winkel aan de kassa het aantal geldpunten worden vermeld.

Cashpoints kunnen ook worden verzameld door deel te nemen aan enquêtes of winacties.


Cashpoints verzameld via bestellingen zijn tijdelijk en kunnen in eerste instantie niet worden ingewisseld. Pas na een periode van 30 dagen zijn geldpunten geldig en kunnen deze worden ingewisseld.


Als de klant wenst af te zien van een koopcontract, of als een koopcontract niet wordt gesloten (terugtrekking uit het contract, teruggave, omruiling voor krediet, contractuitdaging, enz.) Waarmee al geld is verzameld, behoudt titus GmbH zich het recht voor om de Cashpoints te annuleren. Annuleer het saldo van de klant om boekingsfouten en misbruik te voorkomen. Cashpoints zijn niet overdraagbaar.

Cashpoints kunnen alleen afzonderlijk worden verzameld per valuta. Het verzamelen van Cashpoints in verschillende valuta's via een klantnummer is niet mogelijk. Dit betekent dat als het factuuradres verandert op hetzelfde moment dat de valuta verandert, de Cashpoints van het vorige factuuradres niet langer niet kunnen worden ingewissels. In dit geval vragen wij u contact op te nemen met onze klantenservice om samen een oplossing te vinden.


2.3 Cashpoint-balans

Cashpoints worden geregistreerd in het klantprofiel. Het huidige Cashpoint-saldo kan worden bekeken onder het menu-item "Mijn account" op www.titus-shop.com

2.4 Verzilveren van Cashpoints

Cashpoints kunnen alleen worden ingewisseld in de webshop, op voorwaarde dat er al voldoende geldpunten zijn verzameld. De eerst verzamelde geldpunten worden eerst ingewisseld. De beschikbare winkelvouchers en / of merchandise en de vereiste geldpunten zijn te bekijken op www.titus-shop.com 

2.5 Misbruik

Het kopen en verkopen, evenals het ruilen en veilen van Cashpoints en beloningen die het gevolg zijn van Cashpoints, evenals alle andere vormen van contante betaling en beloningen van derden die voortvloeien uit Cashpoints zijn verboden.


In geval van misbruik door een klant, behoudt Titus GmbH zich het recht voor om contant geld en beloningen te weigeren en om de klant voorlopig uit te sluiten van het Cashpoint-programma. In het geval van een negatieve cashpointbalans is de uitsluiting voorlopig. In dit geval moet de klant om verder deel te nemen aan het Cashpoint-programma contact opnemen met het servicecentrum op service@titus-shop.com voor opheldering.

 Bovendien behoudt Titus GmbH zich het recht voor op schadevergoeding en andere claims die voortvloeien uit misbruik. fout gedrag van een klant (zoals: een negatief geldsaldo) om het te claimen. De klant moet het recht behouden om te bewijzen dat hij geen schade of slechts geringe schade heeft veroorzaakt.


2.6 Vervallen van Cashpoints

Cashpoints vervallen na twee jaar nadat ze zijn bijgeschreven op het account van de klant. Het dreigende verval van Cashpoints wordt tijdig en met voldoende doorlooptijd gecommuniceerd.

3. Breuk van algemene voorwaarden, beëindiging, wijzigingen in het Cashpoint-programma

3.1 Beëindiging, blokkering, uitsluiting van deelnemers
De klant kan op elk moment, zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande kennisgeving zijn contract opzeggen. Beëindiging door titus GmbH is mogelijk onder voorbehoud van een kennisgevingstermijn van 3 maanden, aan het einde van elke maand. Een beëindiging zonder kennisgeving door titus GmbH is alleen mogelijk als de klant de voorwaarden voor deelname en voorwaarden heeft overtreden. In deze gevallen behoudt Titus GmbH zich het recht voor om de Cashpoint-saldo van de klant te annuleren en / of blokkeren. Als een dergelijke blokkering of annulering heeft plaatsgevonden, heeft de klant geen recht op een nieuwe deelname aan het Cashpoint-programma. Opzeggingen moeten schriftelijk worden gedaan.

3.2  Geldigheid van geldautomaten na beëindiging

In geval van beëindiging door titus GmbH zullen de Cashpoints worden verwijderd wanneer de beëindiging van kracht wordt. In het geval van een tijdige beëindiging door de klant, worden de geldpunten verwijderd na ontvangst van de beëindiging. In het geval van een gerechtvaardigde beëindiging zonder kennisgeving door titus GmbH, verliezen Cashpoints hun geldigheid na ontvangst van de beëindiging.

3.3 Beëindiging van het programma, algemene wijzigingen of wijzigingen in de algemene voorwaarden

Titus GmbH behoudt zich het recht voor om het Cashpoint-programma met voorafgaande kennisgeving te beëindigen, iets aan het programma toe te voegen of het programma te wijzigen. In gerechtvaardigde gevallen behoudt Titus GmbH zich het recht voor om het Cashpoint-progrmma te beëindigen afhankelijk van aanspraken van klanten.


Titus GmbH behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden, de beloningen of andere processen van het Cashpoint-programma te wijzigen of aan te vullen indien dit nodig wordt geacht. In deze gevallen wordt de deelnemer niet gestraft.


 1. Privacy Policy
  De gegevens die worden verzameld en opgeslagen voor deelname aan het Cashpoint-programma zullen uitsluitend worden gebruikt om het Cashpoint-programma te beheren. Een volledig privacybeleid is te bekijken op www.titus-shop.com


  5. Toepasselijk recht

Duitse wetgeving is van toepassing. Als de deelnemer geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is de bevoegde rechtbank Münster, Noord-Rijnland-Westfalen, Duitsland. Bovendien kan een deelnemer deel uitmaken van een rechtszaak op zijn reguliere rechtsgebied of een andere bevoegde rechtbank.


6. Splitsbaarheidsclausule

Mochten afzonderlijke bepalingen van dit contract na het sluiten van het contract onwerkzaam of onuitvoerbaar zijn of onuitvoerbaar worden, dan blijft de geldigheid van de rest van de rest onaangetast.