Verzending dezelfde dag Gratis verzending vanaf € 50 (Benelux) 365 dagen retourneren 00 800 / 1978 1978 (ma-vr 9-19 uur)

Cashpoints

Cashpoints is het bonuspunten systeem van Titus.

Bij elke bestelling krijg je indien gewenst cashpoints op je rekening bijgeschreven. De hoeveelheid cashpoints wordt bij het artikel weergegeven. Als je voldoende cashpoints hebt verzameld, kun je deze bij je volgende bestelling op titus-shop.com inwisselen of bellen (00 800 / 1978 1978). Gewoon gemakkelijk geld sparen.

VEEL PLEZIER !

 

titus GmbH
Scheibenstr. 121
48153 Münster
HRB 4949
Amtsgericht Münster

Bedrijfsleiding: Julius Dittmann, Brigitta DittmannHet cashpointprogramma

Ons cashpoint programma beloont je voor je trouw als onze klant.

Exploitant en uitgever van het cashpointprogramma is de titus GmbH.

Voor het algemeen gebruik en het verloop van het cashpointprogramma evenals voor het sparen en inwisselen van cashpoints gelden de volgende deelnamevoorwaarden en condities.

1. Deelnamevoorwaarden en condities

1.1. Algemeen

Door de aanmelding resp. registratie als klant bij de titus GmbH gaat de klant akkoord met de deelnamevoorwaarden en condities van het cashpointprogramma.

1.2 Deelname

De deelname aan het cashpointprogramma is kosteloos. Er bestaat geen wettelijke aansprakelijkheid op de deelname. De titus GmbH kan op ieder gewenst moment iedere klant de deelname aan het cashpointprogramma, zonder opgave van reden, ontzeggen.  

1.3. Tot deelname bevoegde personen

Iedere natuurlijke persoon is bevoegd om deel te nemen aan het cashpointprogramma.

1.4.Deelnamebegin

De deelname begint met de aanmelding resp. registratie als klant bij de titus GmbH en het daaraan verbonden akkoord gaan met de deelnamevoorwaarden en de condities van het cashpointprogramma.

2. Cashpoints

2.1. Algemeen

Cashpoints kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de in de deelnamevoorwaarden en condities evenals in andere klanteninformatie aangegeven doeleinden.

2.2. Sparen van cashpoints

Onmiddellijk na de aanmelding resp. registratie als klant bij de titus GmbH kunnen cashpoints worden gespaard. De klant ontvangt cashpoints voor iedere bij de titus GmbH opgegeven bestelling (zowel online als via de telefoon) evenals voor iedere aankoop in een stationaire Titus Shop waarbij de klant zich via een mobiele telefoon of een ander draagbaar apparaat met internetverbinding als klant aanmeldt en de passende stappen volgt om de aankoop te verbinden met zijn klantenprofiel. De klant ontvangt 1 cashpoint per 1 euro/CHF/DKK/GBP productwaarde (exclusief verzendkosten en andere kosten).

Cashpoints kunnen eveneens worden gespaard door de deelname aan enquêtes of prijsspellen.

Door bestellingen gespaarde cashpoints zijn tijdelijk en in eerste instantie niet in te wisselen. Pas na een periode van 30 dagen zijn cashpoints geldig en kunnen worden ingewisseld.

Wil de klant een koopcontract opzeggen resp. komt een koopcontract niet tot stand (herroeping, retourzending, omruil tegen een tegoed, contractaanvechting, etc.) waardoor de cashpoints al zijn gespaard, dan behoudt de titus GmbH zich het recht voor om het cashpointtegoed van de klant op te heffen om boekingsfouten en misbruik te voorkomen. Cashpoints zijn niet overdraagbaar.

Cashpoints kunnen alleen per afzonderlijke valuta worden gespaard. Het sparen van cashpoints in verschillende valuta via een klantnummer is niet mogelijk. Dit heeft tot gevolg dat bij een wijziging van het factuuradres waarbij tegelijkertijd de valuta wordt gewisseld de cashpoints van het vorige factuuradres niet meer zichtbaar zijn en dus, zolang het factuuradres in het land met de afwijkende valuta ligt, niet meer inwisselbaar zijn. In dit geval verzoeken we om contact op te nemen met onze klantenservice om samen tot een oplossing te komen.

2.3. Cashpointtegoed

Cashpoints worden in het klantenprofiel geregistreerd. Het actuele cashpointtegoed kan onder het menupunt “Mijn account” op www.titus-shop.com worden ingezien.

2.4. Inwisselen van cashpoints

Cashpoint kunnen uitsluitend in de webshop worden ingewisseld, mits er al voldoende cashpoints zijn gespaard. De als eerste verzamelde cashpoints worden ook als eerste ingewisseld. De verkrijgbare waardebonnen en/of het product en de hiervoor benodigde cashpoints kunnen op www.titus-shop.com worden ingezien.

2.5 Misbruik

Het kopen en verkopen evenals ruilen en het veilen van cashpoints en uit cashpoints resulterende beloningen net zoals iedere andere vorm van overdracht van cashpoints en uit cashpoints resulterende beloningen door derden is verboden.

In het geval van misbruik door een klant houdt de titus GmbH zich het recht voor om het inwisselen van cashpoints en het verstrekken van beloningen te weigeren evenals de klant (voorlopig) van het cashpointprogramma uit te sluiten. In het geval van een negatief cashpointtegoed volgt de uitsluiting voorlopig. In dit geval is de klant verplicht, om weer aan het cashpoint programma te kunnen deelnemen, om contact op te nemen met het servicecenter via het telefoonnummer 00800 1978 1978.

Bovendien behoudt de titus GmbH zich het recht voor om de ontstane schade en verdere vorderingen, in het geval van misbruik resp. overtreding van de regels door een klant (zoals bijv.: een negatief cashpointtegoed), op deze te verhalen. Aan de klant is het recht voorbehouden om te bewijzen dat er door hem geen schade resp. geringe schade is ontstaan.

2.6 Verval van cashpoints

Cashpoints vervallen twee jaar nadat ze op het account zijn gezet. Op het verval van de cashpoints wordt op tijd en met voldoende speling geattendeerd.

3. Breuk van de deelnamevoorwaarden en condities, opzegging, veranderingen in het cashpointprogramma

3.1 Opzegging, blokkering, uitsluiting van deelnemers

De klant kan te allen tijde, zonder opgave van reden, onmiddellijk het contract opzeggen. Een aankondiging van de kant van de titus GmbH is mogelijk bij het waarborgen van een bekendmakingstermijn van 3 maanden, telkens aan het einde van de maand. Een onmiddellijke opzegging van de kant van de titus GmbH is alleen mogelijk wanneer de klant de deelnamevoorwaarden heeft overtreden. In dit geval behoudt de titus GmbH zich het recht voor om het cashpointtegoed van de klant te annuleren en/of te blokkeren. Heeft een dergelijke blokkade resp. annulering plaatsgevonden, dan heeft de klant geen aanspraak op een nieuwe deelname aan het cashpointprogramma. Opzeggingen moeten schriftelijk worden gedaan.

3.2. Geldigheid van cashpoints na een opzegging

In het geval van een onmiddellijke opzegging van de kant van de titus GmbH of van de klant blijven cashpoints nog 6 maanden na de ontvangst van de opzegging geldig. In het geval van een gerechtvaardigde onmiddellijke opzegging door de titus GmbH verliezen de cashpoints met de ontvangst van de opzegging hun geldigheid

3.3. Beëindiging van het programma, algemene veranderingen of veranderingen van de deelnamevoorwaarden en condities

De titus GmbH behoudt zich het recht voor om het cashpointprogramma met een aankondiging vooraf te beëindigen, iets aan het programma toe te voegen of het programma te veranderen. In gerechtvaardigde gevallen behoudt de titus GmbH zich het recht voor om het cashpointprogramma onder het voorbehoud van klantenrechten te beëindigen.

De titus GmbH behoudt zich het recht voor om de deelnamevoorwaarden en condities, de beloningen of andere processen van het cashpointprogramma te veranderen of hier iets aan toe te voegen wanneer dat noodzakelijk blijkt te zijn. In deze gevallen wordt de deelnemer niet bestraft.

4. Privacy

De voor de deelname aan het cashpointprogramma verzamelde en opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de exploitatie van het cashpointprogramma. Een volledige privacyverklaring kan worden ingezien op www.titus-shop.com. 

5. Toepasselijk recht

Het Duitse recht is van toepassing. Heeft de deelnemer geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland dan is de bevoegde rechtbank Münster, Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Bovendien kan een deelnemer onderdeel zijn van rechtsprocessen bij zijn reguliere bevoegde rechtbank of bij een andere bevoegde rechtbank.   

6. Salvatorische clausule

Indien er enkele bepalingen van deze algemene voorwaarden niet effectief of niet uitvoerbaar blijken te zijn, of na sluiting van de overeenkomst niet effectief of uitvoerbaar worden, heeft dit geen invloed op de naleving van het contract in zijn geheel.